02/07/2014

65

M-am trezit spre dimineaţă, transpirat şi aproape urlând, după un coşmar cum rar mi-a fost dat să am. Se făcea că eram la o masă de lemn, cu coatele sprijinite în scândurile aspre şi colţuroase, cu pumnii sub bărbie, încercând să înţeleg de ce cei trei mineri din faţa mea mâncau cărbuni dintr-un sac de pânză ros şi murdar. Mâncau cu poftă, muşcau din bulgării de mangal dumicaţi enormi pe care îi înghiţeau cu o patimă dementă. Mâncau şi râdeau, şuierând glume proaste despre femeile urâte care-i aşteptau acasă cu mâinile în şold sau cu copiii în braţe. Uitându-mă mai bine totuşi, am văzut că acei cărbuni pe care îi siluiau cu gurile lor hidoase erau de fapt mâinile şi picioarele mele. Peste măsură de tulburat, panicat şi schingiuit de acea monstruozitate, am început să ţip. Visul era atât de real.. Spurcăciunea şi abominabilul m-au copleşit cu totul. Nu mai ştiu prin ce minune m-am trezit. M-am pus imediat în genunchi şi am început să bâigui o rugăciune turmentată. Am stat aşa până spre prânz când, revenindu-mi complet în simţiri, m-am putut ruga cu cuvinte omeneşti. Respiraţia mi s-a domolit, repetam neîncetat ”Doamne Dumnezeule, Doamne Dumnezeule, Doamne Dumnezeule..” Era mai mult decât o mantră, o hipnoză solitară sau un verbiaj scăpat de sub controlul raţiunii.
Spre seară am început să devin eu însumi rugăciune. Frica nu mai exista, eram însăşi ocrotirea cerească întruchipată. De Sus, din înaltul Tavan transparent, stelele mă invidiau, privindu-mă cum stau înaintea cohortelor angelice, dialogând cu ele în cea mai mistică tăcere. De la ceasul cinei până spre miezul nopţii am coborât şi am urcat pe rugăciune ca pe o scară, uitând de toate în taina prezenţei inefabile a îngerilor. M-am transmutat fără să-mi dau seama în somnul cel mai lin şi odihnitor. Visele induse de extazele divine erau luminoase, radiante, indescriptibile. Am avut chiar viziunea Sfintei Treimi aşa cum a fost ea zugrăvită de neîntrecutul Rubliov. Ca semn al împăcării cu mine însumi, cei trei îngeri ai Sublimului aveau chipurile celor trei mineri infernali.