08/12/2015

310


Orașele de care suntem în stare. Străzile duc către alta și toate se învârt în cerc. Găsești în orice oraș o singură stradă, ruptă în sute și mii de segmente cu nume diferite.

Orașele sunt construite asemenea viziunii despre univers: căi largi, cartiere-constelații, pulsari, mici sisteme efemere, din când în când câte o supernovă mai anunță un salvator pasager. Cosmosul închis se răsfrânge în imaginea cetății limitate.
Dincolo e sălbăticia, natura necunoscută, periculoasă. Exploratorii, aventurierii, cei ce nu cunosc legea supunerii de bunăvoie sunt cei care ies, cei care rătăcesc, cei care, într-adevăr, găsesc. Unii înspre linia orizontului, alții, pe verticală, spre Mișcătorul Nemișcat - poeți, mistici, nebuni cu păr de aur.
etc etc